Monday, June 6, 2011     17:19
IZA JirkovJan Mrzílek Mrzílek Jan- STUDNY-VRTY - idatabaze.czVrtané studny - idatabaze.cz
Kontakt
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Proutkař

Proutkař je odborným pracovníkem v oboru telestezie (vnímání na dálku), ve kterém využívá svých vrozených schopností zvýšené vnímavosti okolního prostředí, živých organismů a různých energií, ale současně i vzdělání a teoretických znalostí speciálních vědních i technických oborů, ale i bohatství poznatků z osobních zkušeností a poznatků z vlastní praxe. Získané informace z jednotlivých indikací či měření pak vyhodnocuje a přesnost kvalita jeho závěrů odpovídá míře jeho schopností a znalostí, včetně bohatství praktických zkušeností.

Objektivní, tedy vědecky uznaný přístroj, který by mohl práci proutkaře zcela nahradit a různé skryté objekty zkoumání ve srovnatelném rozsahu mohl spolehlivě měřit, zatím neexistuje. Existuje však celá řada geofyzikálních přístrojů a metod, jejich využití může do jisté míry metodiku práce proutkaře připomínat. Jejich praktická užitelnost v porovnání s prací proutkaře je většinou zřetelně limitovanější, má podstatně větší nároky na terén a je mnohonásobně nákladnější. Běžná dostupnost těchto metod zvláště v menším rozsahu práce je tak poměrně malá.

Veškeré vjemy a poznatky jsou založeny na biologických a vjemových reakcích člověka, proutkaře. Proutkař dokáže detekovat nejen vodu, zóny negativní i pozitivní (tedy lidskému organismu nepříznivé nebo naopak příznivé), podzemní prostory, elektrické kabely, ale také abnormality a změny na lidském těle, podobně jako „záření“ stromů, kamenů, skal. Svědčí to o schopnosti cítit prostor a reagovat i na základními smysly nepostižitelné energie. Současně i o skutečnosti, že tato schopnost byla vrozena (jako všem živým organismům v různé míře). Tyto schopnosti a znalosti vyžadují celoživotní soustavné prohlubování znalostí vedle pracovní a badatelské praxe studium světových novinek a poznatků v oboru a jejich ověřování konzultacemi mezi odborníky v oboru a vlastními opakovanými kritickými experimenty.

Proutkaři a senzibilové vnímají některé zvláštní energetické projevy země, známé jako geopatogenní (geo aktivní zóny, GPZ), výskyt průběhu liniových zón, jejich křížení, kruhové zóny a jejich působení na živé organismy i psychiku. Samotné toky energií mohou vířivě a spirálovitě rotovat. Intenzita i místo vyzařování zón se může měnit v průběhu času. Projevy některých zón lze v některých místech pozorovat změnou magnetického pólu kompasu například při turistických výletech. Při průchodu kompasu zónou se na začátku vstupu do rušivého pole zóny střelka zcela vychýlí ze směru, před středem zóny se roztočí v jednom směru, uprostřed se zastaví v opačné poloze vůči světovému pólu, za středem se roztočí v opačném směru a při výstupu ze zóny se navrací z opačného směru opět do původního severního směru. K experimentu na takovém místě se doporučuje umístění kompasu do výšky 1,5 m nad zemským povrchem například na plochu 4m dlouhého prkna a posunování po jeho povrchu provázkem, aby byly vyloučeny možná ovlivnění běžnými magnety.

Jiným známým příkladem takového rušivé působení je změněný příjem autorádia. Změny se mohou projevovat náhlým či přerušovaným zesílením nebo zeslabením signálu, hlasitým chrčením nebo chvilkovou změnou přijímané stanice. Vždy se tento jev děje na místě průchodu polem geo aktivní zóny.

Projevy toků energií, které tvoří jakousi nepravidelnou síť při povrchu Země se někdy přirovnávají k síti meridiánů a akupunkturním bodům na těle člověka nebo zvířete. Jsou považovány za základní strukturou energetického těla planety. Některé jsou dlouhé jen několik kilometrů, jiné mohou ale být dlouhé tisíce kilometrů. Některé jsou neuvěřitelné, až téměř nepřirozeně rovné. Liší se svou šířkou i intenzitou.V některých případech pomůže představa tvaru přesýpacích hodin, kdy se nejužší část kryje s povrchem Země, a jakéhosi dvojitého víru, který dodává a předává energii dovnitř i ven z povrchu Země. To se týká zvláště kruhových zón, jejichž energie se pohybuje ve šroubovici svého obvodu směrem od povrchu země, energie jejich jádra v opačném směru. V malé vzdálenosti je vždy párová zóna o stejném průměru a intenzitě, avšak s opačnou polaritou. Oba typy zón mají obvykle nejvýraznější vliv na biopole každého živočicha a tedy při dlouhodobé expozici na zdravotní stav. Krátkodobě ovšem mohou někdy působit velmi stimulačně a blahodárně.

Energie, které se takto projektují do vnímání živých organismů, působí na ně a ovlivňují je jsou přirozenou a potřebnou součástí života celé planety. Jsou zde od nepaměti a nepochybně mají významnou roli v zachování života planety. Nic na tom nemění fakt, že současná míra jejich vědeckého zkoumání a poznání je dosud přinejmenším někde na počátku. Některé korespondují s lidskou zkušeností pocitů, emocí, mentality, ducha. Naši předkové (proutkaři, mistři feng šui, šamanové ale i starověcí i středověcí stavitelé) dokázali tyto energie a jejich proudy registrovat. Číňané již 4000 let hovoří o "dracích žilách" a nikdy v takových místech nestavěli domy. Staří Římané a gotičtí stavitelé své znalosti těchto anomálií aplikovali na své stavby. Značná část pohádek a mýtu obsahuje zprávy o kamenech, jejich síle a moci, a energii určitých míst atd. Původní středověké názvosloví bylo ovlivněno terminologií různých kultur, takže se zónám říkalo "dráždivé pruhy, iritační pruhy, zářivé pruhy,“ zemní záření a podobně.

Kontaktní informace

IZA - indikace zemských anomálií - vyhledávání podzemních zdrojů vod, telestézické expertizy, indikace geopatogenních zón.

Jan Mrzílek
Hrdinů 1157
431 11 Jirkov
Telefon: +420 736 752 053
Email: mrzilek.iza@seznam.cz
WWW: http://kvalifikovany-proutkar.cz

Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Zpráva:
Odeslat Vymazat